STRONA GŁÓWNA
- Pożyczka gotówkowa

INFORMACJE O POŻYCZKACH
- Pożyczka gotówkowa w banku
- Pożyczka gotówkowa w firmie pozabankowej
- Różnica między pożyczką bankową a pozabankową
- Pożyczki online, czyli jak uzyskać pożyczkę przez internet
- Z jakimi kosztami wiąże się wzięcie pożyczki

- Kredyt ratalny

POPULARNE POZABANKOWE POŻYCZKI GOTÓWKOWE
- Filarum
- Vivus
- Net Credit
- Alfa Kredyt
- Soho Credit
- Smart Pożyczka
- Szybka Gotówka
- VIA SMS
- Wonga
- Ekspres Kasa
- Pożyczka Plus
- Pożyczkomat
- Ekspres Pożyczka
- Cashper
- Extra Portfel
- Net Gotówka
- Cash Sport
- SMS Kredyt
- SMS 365
- Incredit
- Zaplo
- Provident
 


Najpopularniejsze pożyczki gotówkowe udzielane online (przez internet)


Pierwsza pożyczka za darmo

Pierwsza chwilówka gratis

Pierwsza chwilówka za darmo

Pierwsza pożyczka za darmo


Pierwsza pożyczka za darmo

Pierwsza chwilówka za darmo

Pierwsza pożyczka za darmo

Pierwsza pożyczka za darmo


Pożyczka gotówkowa to instrument finansowy, który coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania Polaków. Rosnące potrzeby i chęć uzyskania różnych dóbr czy usług w szybkim czasie powoduje, że chętnie korzystamy z możliwości pożyczania pieniędzy od banków lub pożyczkowych firm pozabankowych. Ten serwis ma na celu przybliżenie czytelnikom podstawych informacji na temat tego zagadnienia.

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Zgodnie z Art. 720 kodeksu cywilnego:
§ 1. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Kwestie dotyczące formy umowy pożyczki zostały rozstrzygnięte w ustawie o kredycie konsumenckim. Celem tej regulacji było zapewnienie jak najlepszej ochrony prawnej konsumentowi, który jako podmiot nieprofesjonalny dokonuje transakcji finansowych. W tym kontekście pożyczka gotówkowa jest traktowana jako kredyt konsumencki. Zgodnie z klauzulą z art. 47 ustawy o kredycie konsumenckim: „postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy”. 

Pożyczka udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim jest umową odpłatną. Wynika to z przepisu art. 30 ww. ustawy, zgodnie z którym umowa określa „stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy”.

Oprocentowanie pożyczki może być ustalone dowolnie przez strony umowy, ale zastosowanie mają także przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi (art. 359 KC):
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

Roszczenie o zwrot kwoty pożyczki przedawnia się po upływie terminu sześciu miesięcy od dnia, którym pożyczka powinna być zwrócona (Art. 722 KC). Pożyczki mogą być udzielane przez podmioty mające zdolność do czynności prawnych, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zwykle przyjmuje się, że pożyczka na okres od kilku do 60 dni to pożyczka krótkoterminowa podczas gdy pożyczka udzielana na okres kilku miesięcy lub lat to pożyczka długoterminowa.

Każdego kto chce uzyskać garść informacji na temat pożyczek gotówkowych zapraszamy do lektury informacji zawartych w tym serwisie. Polecamy także przejrzenie listy firm udzialających pierwszą chwilówkę gratis dla każdego nowego klienta. 


(C) 2015 - pozyczkagotowkowa.edu.pl - serwis edukacyjny poświęcony pożyczkom gotówkowym w Polsce.
Zawarte na tej stronie informacje mają jedynie charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako porady, zachęty czy podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań finansowych. Mimo dołożenia wszelkich starań właściciel strony nie gwarantuje ich aktualności i nie może odpowiadać za ewentualne nieścisłości.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.